De datum is bepaald
Monday 14 November 2011

Afgelopen weekend is tijdens de ALV een belangrijke beslissing genomen.

De leden van de NBV waren er unaniem over eens dat dit evenement niet in een dag plaats kon vinden. Er is dan ook besloten om 40 jaar NBV / NBS 2012 te organiseren over een heel weekend. Blok dan ook de volgende dagen in je agenda:

zaterdag 22 en zondag 23 september - dok Zuid Apeldoorn